பக்கங்கள்

செவ்வாய், 18 மே, 2010

கொடுத்தால்தான் என்ன?


கொடுத்தால்தான் என்ன?


தலையில் நீ கொட்டுவதால்
நான் ஒன்றும் கெட்டு போவதில்லை...

கொட்டிய இடத்தில் முத்தம் வைப்பதால்
நீ ஒன்றும் கெட்டு போவதில்லை